English

איך התחלתי עם מטבעות ועתיקות

מאת: אודי קין

5.5.2015

הנה סיפור אמיתי: התחלתי להתעניין בנומיסמטיקה וארכיאולוגיה מגיל 6 שנת 1955. אמי עבדה באוניברסיטה בגבעת רם וכל יום בשובי מבית הספר נהגתי ללכת ברגל לפגוש אותה ולאכול צהרים במנזה.

בדרך משכונת רוממה עברתי ליד בניני האומה בשטח בו חנה הליגיון העשירי הרומאי לפני 2000 שנה והתחלתי לקבל דרישות שלום בדרכי למנזה וממנה, בעיקר לאחר הגשמים. במהרה היה לי אוסף חותמות על לבנים, על צינורות ועל רעפי חרס. האוסף היהנדיר, הכיל את סמלי הלגיון, חזיר בר וספינת קרב ושמות נוספים: Legion X Antoniniana וגם Legion X Fretensis. מצאתי מטבעות רבים, בעיקר ביזנטיות והתודעתי לאספנים נוספים.

אספן אחד היה אדם בשם יואל שעבדבנגרית עציון ודרכו הכרתי את יעקב משורר שהיה אז סטודנט, אביו של יעקב עבד גם הוא באותה נגריה. ביקרתי בביתו שהיה מצדו השני של הואדי שמתחת לגן החיות היכן שעברה מסילת הרכבת הבריטית לרמאללה. אז היתה זו שכונה קטנה עם חורשה שנקראה תל ארזה, כיום התחברה עם שכונה דתית אדירה.

יום אחד בשנת 1958 לאחר שחיפשנו ומצאנו מטבעות בשטח "הלגיון" בא יעקב לבקרני בביתי ברוממה, בית שבנה סב אבי בשנת 1920 ובו גדלו אבי ואנוכי עד 1962, כאשר הגענו לפינת רחוב האור לקראת הירידה לרחוב אריאל בו גרתי, זיהה יעקב מטבע של מיל ממרחק שש מטר בדרך עשויה אבנים ואבק, אז עוד לא הגיע האספלט לשכונות הותיקות. הרמתי את המטבע שהיתה מטונפת ובקושי היה ניתן לראות בה פרטים ואכן עיני הנץ של יעקב לא איכזבו. ליעקב היתה ראיה של סופרמן ללא ספק, הוא ראה בבירור מה שאחרים זקוקים למיקרוסקופ. לאחר כמה שנים גילה יעקב את מטבע יהד הראשונה במיתחם "הלגיון"… אבל זה לא הסיפור לו התכוונתי, הכרתי דרך יואל גם את החייט מאיר רוזנברג וביליתי בביתו לא מעט, אשתו היתה ממוצא מרוקאי והיה לה אוסף בובות חרס מכל העולם, כל אחת עם מלבושים שמאפיינים מדינה או שבט. למאיר היה אוסף עתיקות בוטרינה. הוא סיפר לי שמוצאו מוינה אך במלחמת העולם II ברח דרך צרפת והצטרף ללגיון הזרים הצרפתי.

דרך מאיר ויעקב הכרתי את יואב ששון שעליו יש סיפור מדהים עם מכר אחר ששמו יהודה ארבל שהיה מפקד שרותי הביטחון בירושלים. הכרתי את הסוחר פרץ ארציאלי ובקרתי גם אותו ואת אשתו בביתם בנחלת שבעה, שמעתי ממנו ספורים רבים בחנותו ובשנת 1964 החלטתי למכור לו את אוסף המטבעות הפרוסיות שלי. כיצד הגיע אלי האוסף הנ"ל זה סיפור נפרד אך באוסף היתה מטבע כסף ענקית שני טאלר ששקולים כנגד שלושה וחצי גולדן ומצד אחד המלך וילהלם השני רוכב על סוס ומשני צידיו עומדים בשורה הגנרלים שלו. מאז 1964 לא ראיתי יותר מטבע כזו ועד היום אני מחפש אותה בכל הקטלוגים ובתי המכירות וכאילו התנדפה ביקום המקביל… 🙂  

 
1957 – בודק נר איסלאמי
1957 – בודק מטבעות וחותם על לבנת חרס                                                             

בן יהודה 18, תל אביב 63802   טל': 6299453 – 03,  נייד:2538831 – 052   דוא"ל: liderman@netvision.net.il

 18Ben Yehuda St.  Tel Aviv 63802  Tel: 03-6299453,  Mobile: 052-2538831   E-mail: liderman@netvision.net.il