English

הטבעות והדפסות דוגמא בישראל

הטבעות והדפסות דוגמה בישראל
הנפקות  SPECIMEN
מאת אפי שחק

הטבעות והדפסות דוגמה הינן חלק מתהליך עיצוב והכנת מטבעות ושטרות המתוכננים להנפקה למחזור. הגדרות וביטויים שונים שימשו ומשמשים לאורך השנים כדי להגדיר את התוצרים בתהליך הכנת מטבעות ושטרות המתוכננים למחזור.
 
בהדפסת שטרות נהוגים ביטויים דוגמת Proof להגדרת הדפסת הגהה, משמע הדפסה המשמשת לבחינת דוגמת עיצוב מבחינת המראה, הכיתוב הצבעים וכד'. פריטים אלה לרוב ממוספרים ומתועדים כחלק מתהליך הכנת השטר ולהם ביקוש רב מבחינה אספנית.
בהטבעת מטבעות ניסיון ((Trial strike בתהליך העיצוב וההכנה, לרוב אין כל סימון מיוחד, וההטבעות לרוב נבדלות  במראה עין בלבד עקב שוני בעיצוב, גודל, מתכת וכד'. הדוגמה המפורסמת ביותר להטבעה שכזו בישראל הינה האגורה משנת תש״ך 1960 בעלת 8 גרעיני השיבולים על הגבעול השמאלי במקום 10 כנהוג במטבע למחזור, ופריט זה הינו אולי היקר ביותר בין כל מטבעות ישראל.
קיימת הבדלה בין התוצרים של התהליכים השונים, אם כי הביטויים הנהוגים בשימוש אינם זהים לאורך השנים, אך כוונתם אחידה, להבדיל בין הטבעות או הדפסות בתהליך ההכנה לבין אלה המתוכננים למחזור השוטף.
השימוש בביטוי SPECIMEN הינו לרוב לציון דוגמת הטבעה או הדפסה סופיים, אם כי לאורך השנים שימש הביטוי גם לציון דוגמאות בתהליך ההכנה הנבדלות בעיצוב, צבעים, כיתוב וכד׳.
שטרות המוחתמים במילה SPECIMEN משמשים לרוב כדוגמאות הדפסה סופיות לשטרות המתוכננים למחזור ומשמשים למספר מטרות: לתיעוד רשמי בבנק המרכזי, להכנת סטים לחלוקה כתשורה ולתצוגה וכן למשלוח לבנקים מרכזיים בעולם כדוגמאות, לצורך הצגת שטרות הכסף החדשים של המדינה המנפיקה.
שטרות הדוגמה לא קלים להשגה לאספנים, אם כי כמותם יחסית גדולה ומפעם לפעם ניתן למצאם במכירות שונות, והם אף ניתנים לעיתים להשגה בדרך לא דרך מבנקים מרכזיים ״מעט מפוקפקים״, אליהם נשלחו במקור כדוגמאות. אברהם בירנבוים ז״ל, גדול אספני שטרות הדוגמה של ישראל בזמנו, סיפר לי כי השיג בדרך זו שטר דוגמה של ישראל מסדרת השקלים החדשים, שהוברח מאחד הבנקים ממדינה באפריקה.
להלן דוגמה נוספת מעניינת לשטר דוגמה, שהוכן בשנת 1967 במטרה להכניסו לשימוש בשטחים בשליטת צה"ל באיזור רצועת עזה וצפון סיני, תוכנית שנגנזה לבסוף, אך שטרות הדוגמה נותרו לתיעוד בארכיון בנק ישראל.

מטבעות דוגמה עליהם מוטבעת המילה SPECIMEN זה כבר סיפור אחר. נוהג זה לא רווח בישראל ובכלל בעולם וקיימות מעט דוגמאות הטבעה מסוג זה. לאורך שנותיה של מדינת ישראל הוטבעו מטבעות דוגמה SPECIMEN על מעט סוגי מטבעות ורק בשנותיה הראשונות של המדינה.

מטבע 1 פרוטה תש״ט 1949.
ממטבע דוגמה זה ידועים 2-3 פריטים בלבד
מטבע 10 פרוטה אלומיניוםתש"ב 1952.
תצלום המטבע מתוך קטלוגAINA – Israel's Money & Medals by Sylvia Haffner. זהו התצלום היחידי הידוע ואין לו סימוכין. ממטבע דוגמה זה ידוע על פריט אחד.

 מטבע 25 פרוטה אלומיניום תש"ט 1949.

ממטבע דוגמה זה ידועים 2-3 פריטים בלבד.

מטבע 25 פרוטה נחושת-ניקל (קופרניקל) תש"ט 1949.

ממטבע דוגמה זה ידועים 15-20 פריטים.

מטבע 25 פרוטה נחושת תש"ט 1949.

ממטבע דוגמה זה ידוע על פריט אחד (ותודה לעמית קמרט על התמונה).

בן יהודה 18, תל אביב 63802   טל': 6299453 – 03,  נייד:2538831 – 052   דוא"ל: liderman@netvision.net.il

 18Ben Yehuda St.  Tel Aviv 63802  Tel: 03-6299453,  Mobile: 052-2538831   E-mail: liderman@netvision.net.il