English

יהודה המשתחררת

יהודה המשתחררת

 

 

 

בשנת 66 לספירה פרץ "המרד היהודי הגדול" נגד השלטון הרומאי בארץ ישראל. אולם בשנת 70, לאחר קרבות מרים, כבש טיטוס את ירושלים והחריב את בית המקדש. להנצחת ההישג טבע טיטוס את המטבע Judea Capta ("יהודה השבויה").

לאחר מלה'ע הראשונה וכיבוש הארץ על ידי הבריטים העניק המנהיג הציוני, חיים וייצמן, למשתתפי "הגדוד העברי הארץ ישראלי", תליון  הוקרה על שירותם, הלו היא מדליית "יהודה המשתחררת" ("מדליית המתנדבים"). המדליה עוצבה והופקה ב-"בצלאל" בירושלים.

האמן יעקב בן דב גם הדפיס גלויה בהשראת מדלית "יהודה המשתחררת".

בשנת 1929 גם האמן משה מורו החליט לעשות שימוש במוטיב "יהודה המשתחררת" ועיצב סביבון לחנוכה.

כאשר ח. נ. ביאליק פנה לבצלאל לסיוע בעיצוב ביתו בחר האמן זאב רבן במוטיבים של "יהודה המשתחררת", "יהודה השבויה" ו- "יהודה המשוחררת". 

 

בן יהודה 18, תל אביב 63802   טל': 6299453 – 03,  נייד:2538831 – 052   דוא"ל: liderman@netvision.net.il

 18Ben Yehuda St.  Tel Aviv 63802  Tel: 03-6299453,  Mobile: 052-2538831   E-mail: liderman@netvision.net.il