English

מה מקבלים במארז פדיון הבן

מה מקבלים במארז פדיון הבן?

א. חמישה סלעים מכסף כלומר מטבעות פדיון הבן שהונפקו על ידי בנק ישראל בשנות השבעים במיוחד למטרת מצוות פדיון הבן וגם לאספנות בישראל ובעולם.

ב. קופסת פדיון הבן מהודרת ומודפסת המכילה 5 מקומות למטבעות פדיון הבן

ג. תעודת אחריות המעידה על המטבעות, המשקל, והתכולה.

ד. תעודת פדיון הבן המאפשרת רישום מועד הפדיון ופרטי הילד והכהן

הנשארים כמזכרת לאירוע המרגש.

ה. חשבונית מס וקבלה

 להזמנות נא לצלצל: 052-2538831

כתובת החנות: בן יהודה 18 תל אביב

בן יהודה 18, תל אביב 63802   טל': 6299453 – 03,  נייד:2538831 – 052   דוא"ל: liderman@netvision.net.il

 18Ben Yehuda St.  Tel Aviv 63802  Tel: 03-6299453,  Mobile: 052-2538831   E-mail: liderman@netvision.net.il