English

מסכות

בחג הפורים שלנו, בחגים דומים מעבר לים, כולם אוהבים להתחפש ולו לשעה קלה, ביערות הגשם בדרום אמריקה, באפריקה, באיי האוקיינוס השקט ובעצם איפה לא. בכל מקום ואתר, בזמנים עתיקים כמו גם בחדשים משמשות מסיכות ככלי להעברת מסרים, לצורך ריקוד וגם לריפוי. בין אם המסיכה מכסה רק את הראש או את כל הגוף.
אני כבר לא זוכר מתי ואיך זה התחיל – אולי כתוצאה מביקורים בתערוכות, אולי טיולים שערכתי לכמה שמורות של ילידי צפון אמריקה ואולי משהו אחר. מה שברור שאחרי למעלה מ- 25 שנה של איסוף ויצירת מסיכות קרו שני דברים: האחד, שיש לי המון מסיכות והשני, שמתפתחת אצלי מצוקת מקום.

אז מה היה לנו? מסיכות מעץ, מסיכות מאבן, מסיכות מעור, מסיכות מפלסטיק, מסיכות מפחידות, מסיכות מחייכות, מסיכות מסין, מסיכות מוונציה, מסיכות מקנדה, סרי-לנקה, באלי, אפריקה, מסיכות גדולות, קטנות, יפות, פחות יפות, יקרות, יקרות מאוד, מסיכות שקניתי, מסיכות שיצרתי, מסיכות שקבלתי ועוד ועוד ועוד………

אליעזר מורב

בן יהודה 18, תל אביב 63802   טל': 6299453 – 03,  נייד:2538831 – 052   דוא"ל: liderman@netvision.net.il

 18Ben Yehuda St.  Tel Aviv 63802  Tel: 03-6299453,  Mobile: 052-2538831   E-mail: liderman@netvision.net.il