English

מריה תרזה בגרסה תימנית

כתב יוסף שחם

בראשית שנות ה60 הייתי אספן להוט אך חסר אמצעים וגישה למטבעות מיוחדות. הפריטים היחידים שהזדמנו לי היו מטבעות עדכניות מארצות אירופה וארה"ב שהובאו על ידי תיירים, גם אלה היו במשורה.

דווקא מטבעות עתיקות ניתן היה ללקט אז בהרבה מקומות בארץ, כך בניתי לי אוסף קטן שהיו בו כעשרים מטבעות עתיקות, רומיות וביזנטיות וכמאה מטבעות שהילכו אז במחזור, מרוב מדינות אירופהוארה"ב, שהיו אז האתרים אליהם הזדמנו התיירים ממכרי.

בעיון בקטלוגים וספרינומיסמטיקה, שזפו עיני מטבעות כסף מרהיבות, טלרים ועריכים אחרים, של שליטי אירופה השונים במאות קודמות, בפועל אי אפשר היה לראות אז בארץ את הפריטים האלה , כי מוזיאון כללי לנומסמטיקה טרם היה.

בנקודה זו של העלילה הדלילה והמשמימה, באה לעזרתי העלייה מתימן. כולם יודעים וחלקנ וזוכרים, את העליה הגדולה מתימן בשנות 49-50 שכונתה "מרבד הקסמים", אך לא לרבים ידוע שהיו עוד גלי עליה, אותם יהודים תימנים במקומות מבודדים שלא עלו בעליה הגדולה, עלו לארץ כעבור 10 שנים, בשנת 1961 הגיעו כ1500 עולים מאיזור מרוחק בגבול תימן סעודיה – נג'ראן. מסתבר שיהודים אלה הביאו עמם את רכושם במטבעות, תכשיטים ומטילי כסף.

הטלר של מריה טרזה

כקיבוצניק העובדבחקלאות, יצא לי לפגוש ולעבוד עם יהודים תמימים וחרוצים אלה, קשרנו שיחות, אף כיקשה היה להבין את העברית המקראית באקצנט תימני, שבה דיברו, הם סיפרו לי על רכושם אותו הביאו עמם, ביקשתי לראות והם הביאו שלל תכשיטים, כלי כסף ומטבעות, היו אלה הטלרים של מריה תרזה מאוסטריה, עם התאריך 1780. רכשתי מהם מטבע אחת לאוספי, המחירהיה 5 ל"י.

הם סיפרו לי שבתימן  קראו למטבע גירש והיא היתה שכר עבודה של פועל ליום אחד.

מספר שנים היתה מטבע מרהיבה זו ה"כוכב" של האוסף, רק כמה שנים מאוחר יותר הצטרפו אחיותיה לוותק ולהדר, אותן רכשתי בחנויות ובשווקים של העיר הגדולה.

בעקבות אותה רכישה, התחלתי להתעניין באותה מטבע והסתבר שהמטבעות האלה הפכו ל"כסף העובר לסוחר" בכל המזרח התיכון ומזרח אפריקה, האוסטרים ממשיכים לטבועאותן גם בימינו אלה, כדי לספק את הדרישה לאגירת מתכת הכסף ולהתכה לייצור תכשיטים. התאריך נשאר 1780 והקיסרית מריה תרזה חיה ונושמת לנצח נצחים.

מטבע כסף ספרדי ממקסיקו 8 ריאל המכונה קוב

במסעותי בשנות ה70, נתקלתי בטלרים של מריה תרזה, בחנויות הצ'נג'רים במומבסה, עיר הנמל של קניה.

 שנים מאוחר יותר הראה לי ידידי, קובי לידרמן כמה עשרות מטבעות כסף ספרדיות המכונות קוב, הן היו שחוקות ובלתי קריאות, לדברי קובי מקורן אצל צורף תימני זקן בראש העין, שכנראה שמר לו סטוק של חומר גלם, ממנו יצר את התכשיטים התימניים המקוריים.

את אותה מטבע "תימנית" אני שומר עד היום לזכר אותן שנים רחוקות שהיא היתה הכוכב של האוסף שלי, ואת לחמי הייתי מוצא על הטרקטור, או עם הטורייה, היו זמנים.

בן יהודה 18, תל אביב 63802   טל': 6299453 – 03,  נייד:2538831 – 052   דוא"ל: liderman@netvision.net.il

 18Ben Yehuda St.  Tel Aviv 63802  Tel: 03-6299453,  Mobile: 052-2538831   E-mail: liderman@netvision.net.il