English

סדרת מטבעות 1949 – הסדרה הרשמית הראשונה

כתב אפי סחייק

בשנת 1951הפך בנק לאומי לסמכות המנפיקה את השטרות והמטבעות של מדינת ישראל.

בין השנים 1952-1954 הכין בנק לאומי סדרת מטבעות מיוחדת להפצה עבור תיירים ואספנים. חלק מהסדרות הוענקו על ידי הבנק למבקרים ואורחים והיתרה נמכרה בשלב מאוחר יותר למפיץ בארצות הברית. סדרת מטבעות זאת הונפקה בכמות קטנה והינה מבוקשת מאוד בקרב אספנים עקב ייחודה כסדרת המטבעות הרשמית הראשונה במדינה.

סדרת המטבעות שובצה בתוך מארז פלסטיק כחול עם שקעים דמוי "תבנית ביצים" ועליו לוחית פרספקס שקופה עם כיתוב מוזהב "מדינת ישראל", סמל המדינה והשנים 'תש"ט תש"י'. בסדרה שולב מטבע 25 מיל וכן תשעה מטבעות מסדרת הפרוטה, כולל מטבע 250 פרוטה ו-500 פרוטה מכסף. כל המטבעות נושאים את שנת ההטבעה תש"ט (1949).

ידוע כיום על כ-300 סדרות מסוג זה. במהלך השנים התגלו גרסאות מעט שונות מבחינת הכיתוב עליהן ולהלן הפרוט (אין מידע על הסדר הכרונולוגי בו הופיעו הגרסאות):

גרסה ראשונה – כיתוב גדול בצבע זהוב החרוט על לוחית הפרספקס.

גרסה שנייה– כיתוב קטן ועבה בצבע זהוב המודפס על לוחית הפרספקס.

גרסה שלישית – כיתוב קטן ודק בצבע זהוב עם פונטים מעט שונים המודפס על לוחית הפרספקס.

(תודתנו לחבר העמותה עמית קרמט על השאלת הפריטים מאוספו לצילום לכתבה).

בן יהודה 18, תל אביב 63802   טל': 6299453 – 03,  נייד:2538831 – 052   דוא"ל: liderman@netvision.net.il

 18Ben Yehuda St.  Tel Aviv 63802  Tel: 03-6299453,  Mobile: 052-2538831   E-mail: liderman@netvision.net.il