English

על אוספים, אספנות ואספנים

יצחק שקד

טל./ פקס. 6204940 – 03
 
10 בינואר, 2010
על אוספים, אספנות ואספנים
לכאורה ניתן לאסוף או במקרה זה לאגור כל פריט ומוצר על ידי כל אדם, אך כל זה לא יחשב בהגדרה כאוסף, לא כאספנות ולא כאספנים במובן המלא של המילה.                                                                                       
 
בעיקרון, אספנות היא סוג של מחלה או שריטה פסיכולוגית, מן נגע של חיידק החודר למוחנו וגורם לנו לאגור פריטים מסוימים למטרות וצרכים שונים. מחלה זאת היא בדרך כלל חיובית הכרוכה בהקדשת זמן וממון למען תחביב או תחביבים לצורכי העשרה רוחנית, רגיעה ועניין בשעות הפנאי.                                                      
 
כל אוסף מתחיל בסיפור כלשהו, תרחיש מסוים בו נתקלים באקראי כיד המקרה. במילים אחרות, אין אדם קם בבוקר ומחליט שהוא הולך להיות אספן ויותר מזה, גם מחליט מה הוא הולך לאסוף.                                        
 
אוספים. קיימים בעולמנו אלפי אוספים ממינים ומסוגים שונים, כאלה המורכבים ומסובכים יותר או פחות, יקרים עד זולים, חשובים או פשוטים ועוד. לכל אוסף היסטוריה וסיפור משלו. על האוספים הקלאסיים הפופולאריים המוכרים והידועים ביותר משחר ילדותנו נמנים כמובן הבולים כשתחילת האוסף נגרמת בדרך כלל בעקבות קבלת דברי דואר מחו"ל עליהם הוטבעו בולים צבעוניים מרשימים ביופיים. תחילתו של אוסף כזה אינו כרוך בהוצאות כספיות כל שהן אך מעורר את הרצון להגדיל את האוסף בפניה לשכנים ומכרים לשמור מעטפות דואר ממכתבים המתקבלים גם אצלם. בעבר הלא רחוק בטרם שהשתמשו במכונות ביול היה הבול מוצר היחיד לתשלום דמי דואר עבור משלוח של מכתבים וחבילות. הבול גם הצביע על אתרים ואישים בהיסטוריה ואירועים של אותה מדינה או ארץ ממנה נשלח.                                                                                                                               
 
כנ"ל גם לגבי מטבעות ומדליות, אך כאן כבר נדרשו השקעות כספיות בסכומים שונים לפי מהות וטיב האוסף. בדרך כלל, גם אוסף כזה מתחיל בכך כשנופל לידנו שלא בכוונה, מטבע או מדליה בעלי אופי שונה, כמו מתקופה מסוימת או מאירוע מיוחד.                                                                                                                    
 
אנו מסוגלים להתחיל לאסוף רק אם יש לנו נטייה לכך, כאמור אותה שריטה, כשאנו נתקלים במקרה למשל במחזיק מפתחות יפה במיוחד שניתן לנו על ידי גורם מסחרי כלשהו למטרות פרסום או מאירוע מסוים. אותו הדין יהיה גם כשאנו נתקלים בקופסת גפרורים או דפדפת גפרורים במלון, במסעדה או בכל מוסד אחר, גם מוצר זה היה פופולארי, קל, נוח ונגיש להשגה בתקופה שלפני המצאת המצית הזול לשימוש חד פעמי, שלא לדבר שאף המציתים למיניהם היוו אוסף נכבד כשלעצמו. קיימים עוד אוספים פופולאריים כמו, עטים למיניהם, סבונים קטנים מבתי מלון, בקבוקונים של יין ומשקאות אלכוהוליים אחרים המופיעים בצורות ומחומרים שונים, מאפרות שונות, בובות, מקטרות ועוד אלפי אוספים מסוגים שונים ומשונים.                                                                                   
 
בנוסף לאוספים העממיים הנ"ל, קיימים גם אוספים יקרים במיוחד ברמה מוזיאונית העוסקים באמנות בכלל כמו ציור ופיסול, כלי חרסינה, כלי זכוכית ובדולח, כלי כסף שונים, עד למכוניות ועוד, כשכול אחד מאוספים אלה מתחלק לתתי אוספים בגין תקופות שונות, מגמות שונות, מקורות שונים, לצרכים ולמטרות שונות כמו כלי קודש בכלל או ג'ודאיקה (יהדות), ספרים וכתבים עתיקים ועוד אין סוף אוספים ייחודיים.                                         
 
אספנות. האספנות היא מקור למידע מקיף ומעמיק של ההיסטוריה בתחומים שונים. הפריטים השונים באוספים מצביעים על התפתחות האנושות, התעשייה, התרבות, האמנות, הפוליטיקה וההתקדמות בכל התחומים הנ"ל.        
 
לאספנות רצינית יש להקדיש זמן וממון ללימוד מעמיק של הנושא והאוסף בו אנו חפצים, בלי השקעה אין כל סיכוי להגיע לאוסף ראוי כדי שנוכל להגדירו כאוסף במובן המקובל. נהוג לומר בקרב אספנים כי, את 50% הראשונים של כל אוסף ניתן להשיג בקלות יחסית ללא מאמץ מיותר, אלה פריטים המוניים המצויים לרוב בכל אוסף מתחיל. הקושי והמאמץ מתחילים בהמשך, ברכישת ידע, בזמן ובממון שאנו מוכנים, יכולים, רוצים ומסוגלים להשקיע. מאמץ זה כרוך בהגדרת יעדים ומטרות, מה בדיוק אנו מחפשים ובאילו מקורות או מקומות, אם זה שווקים של עתיקות, חנויות, מכירות פומביות ברמות שונות וכדומה. אין אוסף מושלם ב 100% אולם יש לשאוף להגיע מה שיותר קרוב לשלמות.                                                                                                                          
לכל פריט אספני קיימת ספרות ענפה המציגה את הנושא ביסודיות ומשמשת מעין מדריך ליעדים, מטרות, אפשרויות, תחזיות ומקורות. כשאני מדבר על יעדים ומטרות הכוונה היא לשאיפה לחתור ולהגיע לשלמות מקסימאלית, משימה כלל לא פשוטה וכמעט בלתי אפשרית ולכן גם מאתגרת במיוחד כשאנו יודעים על הרצוי לעומת המצוי. ככול שהאוסף מושלם יותר כף גם עולה ערכו ומעמדו.                                                           
 
אני למשל מקניט את חברי באנגליה שאוספים בולים כמוני, בכך שאני יכול לומר להם כי יש לי אוסף מושלם של בולי ישראל, דבר שהם לעולם לא יוכלו לומר על עצמם כבעלי אוסף מושלם של בולי בריטניה, כמובן שזה לא חכמה להיות בעלים של אוסף בולים מושלם של מדינה בת 50 או 60 שנה לעומת מדינות העוסקות בהטבעת בולים מיום המצאת הבול לפני כמאתיים שנה במיוחד שאספנות מסוג זה טרם חדרה לתודעת האספנות.               
 
אספנים. כמו כל דבר אחר, גם האספנים מתחלקים למספר סוגים. כפי שנאמר קודם, לא כל מי שיש בידיו מספר פריטים ממין זה או אחר יחשב לאספן. אספן שאינו מקדיש זמן לנושא האספנות ואינו מתמחה באוסף המסוים שבידו אינו אספן.                                                                                                                              
 
שני הסוגים העיקריים של האספנים הם החובבים והמסחריים. אין זאת אומרת שהחובבים הם פחות מקצועיים מהמסחריים ולעיתים אף עולים עליהם בתחומים ספציפיים. בעוד האספן החובב מתעסק באוסף כתחביב להנאתו, האספן המסחרי חי ומתפרנס מעיסוקו כאספן ללא אותו קשר רגשי ונפשי לפריטים השונים כפי שיש לחובב.        
 
גם בין האספנים החובבים קיימים הבדלים מהותיים. הרציניים שביניהם חוקרים ביסודיות כל פריט ופריט הנופל לידם, מתבוננים בו בזכוכית מגדלת על כל פרט, מקטלגים ומתעדים כל רכישה ומתבייתים על הרכישה הבאה. אספנים אלה קוראים הרבה ספרות בנושא התעניינותם ומשתייכים בדרך כלל לארגונים ועמותות בעלי אותו עניין או אפילו לגילדות במדינות מסוימות, שם עליהם לספר במפגשים התקופתיים של הגילדה על הרכישה או רכישות האחרונות שלהם בתחום ולעיתים אף להמציא נייר עבודה כמאמר או מחקר בתחום. אלה אנשים שלוקחים את האספנות שלהם ברצינות מרבית כחברים במועדון של בעלי עניין משותף                                                       
 
אספנים הגאים באוספים שלהם, מכבדים אותם בתצוגות קבע בצורות שונות בהתאם לפריט על ידי יצירת מעמדים מיוחדים, ארונות ומדפים מיוחדים לתצוגה. כמובן שכל זה כרוך בהוצאות ועל חשבון צרכים אחרים.                  
 
כמובן לכל אוסף מאפיינים משלו בלי להתפשט יותר מידי, כמו למשל בבולים שם אין אפשרות להגיע לשלמות באופן כללי אלא אם כן מתמקדים בנושא ספציפי כגון, אוסף של מדינה מסוימת או אוסף של בולי העוסקים בספורט, בחי והצומח, באמנות או בכל תת אוסף מתוך מאות רבות של נושאים לרבות טעויות נדירות של הדפסות שגויות. יש הסבורים כי טעויות בהדפסת בולים נעשו שלא במתכוון בעוד אחרים סבורים כי אלה נעשו בכוונה לצרכי אספנות נדירים ושמחירם מאמיר בהתאם.                                                                                      
 
אותו הדין לגבי מטבעות, שטרות כסך ומדליות, גם שם יש נושאים ותתי נושאים שונים לאיסוף וגם שם לא חסרים טעויות ושגיאות מכוונות ושלא מכוונות.                                                                                                 
 
למעשה כל אוסף ניתן לחלק לקבוצות ייחודיות ועליהן ניתן לכתוב רבות לרבות מחקרים מעמיקים.                    
 
איחוליי לאיסוף מהנה ופורה.

בן יהודה 18, תל אביב 63802   טל': 6299453 – 03,  נייד:2538831 – 052   דוא"ל: liderman@netvision.net.il

 18Ben Yehuda St.  Tel Aviv 63802  Tel: 03-6299453,  Mobile: 052-2538831   E-mail: liderman@netvision.net.il